Privacy Beleid

Als je bij TOOS & HENK winkelt, willen wij je de best mogelijke online winkelervaring bieden en gaan wij zorgvuldig met je gegevens om. In deze privacyverklaring kun je alles lezen over hoe wij met persoonsgegevens omgaan.

1. Algemeen

TOOS & HENK is een product van Borol B.V. / Studio 18, hierna te noemen Studio 18. Studio 18 is de verantwoordelijke voor de verwerking in het kader van de GDPR en daarmee verantwoordelijk voor de verwerking van je persoonsgegevens. Dit betreft persoonsgegevens van iedere gebruiker en/of bezoeker van de website en iedere consument die een (online) bestelling plaatst via de TOOS & HENK-webshop. De door Studio 18 verwerkte persoonsgegevens zijn onder meer:

2. Doeleinden

Er zijn verschillende doeleinden die de grondslag vormen op basis waarvan Studio 18 gegevens verwerkt. Er zijn twee fasen.

Wanneer je aan het winkelen bent:

Wanneer je een bestelling plaatst (en daarna):

3. Wettelijke basis

Studio 18 verwerkt persoonsgegevens op basis van de uitvoering van de overeenkomst, het gerechtvaardigd belang of toestemming. Toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken. Dit kan bijvoorbeeld via de afmeldlink in de nieuwsbrief.

4. Bewaartermijnen

Studio 18 bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk. Wij verwerken uw gegevens niet langer dan 24 maanden na uw laatste bezoek aan de webshop, tenzij Studio 18 op grond van een wettelijke verplichting verplicht is persoonsgegevens langer te bewaren. Marketinggegevens worden niet langer dan maximaal 24 maanden bewaard.

5. Rechten van de gebruiker

Wij zorgen ervoor dat jouw rechten op grond van de GDPR gewaarborgd zijn. Je kunt verzoeken om je gegevens te wijzigen, te verplaatsen, toe te voegen of te verwijderen (tenzij een wettelijke verplichting anders voorschrijft). Hieronder leggen we ze uit:

6. Beveiliging gegevens

Studio 18 heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om gebruikers; persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of onrechtmatige verwerking, waaronder het gebruik van een SSL verbinding en versleutelde opslag van de gegevens. Tevens werken wij samen met gerenommeerde partijen zoals Shopify voor een correcte afhandeling van uw bestelling en Stripe voor uw betalingstransacties.

7. Gegevensverwerkers en overdracht

Je persoonsgegevens worden verwerkt in de Europese Unie. Wij hebben de juiste gegevensverwerkingsovereenkomst gesloten met (sub)verwerkers en nemen redelijke maatregelen om ervoor te zorgen dat zij passende privacy- en beveiligingsmaatregelen hebben getroffen. In het onwaarschijnlijke geval dat persoonsgegevens toch buiten de Europese Unie worden verwerkt, zorgen wij ervoor dat de juiste beschermingsmaatregelen worden genomen om deze persoonsgegevens te beschermen. Meer in het bijzonder zullen wij ons houden aan de modelclausules van de Europese Commissie.

8. Contact

Heb je een klacht over de verwerking van je persoonsgegevens door Studio 18? Laat het ons weten. Het is ook altijd mogelijk om een klacht in te dienen bij het College Bescherming Persoonsgegevens via www.autoriteitpersoonsgegevens.nl

Onze gegevens:
Borol B.V. / Studio 18
Ravensbosch 18
6228 SN Maastricht
[email protected]

9. Wijzigingen

Wijzigingen in deze privacyverklaring zullen op de website worden gepubliceerd. Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 10 januari, 2024.

Wij doen ons uiterste best voor jou als klant. Daar hoort bij dat je ons eenvoudig kunt contacteren. Mocht je vragen hebben over het een of ander dan kun je ons altijd bereiken middels de volgende gegevens: